Informácie o nás

Sme trieda 5.C v ZŠ Sadová  Senica.

Spolu je nás 21.

 

Balážová Klára

Búran Andrej

Búzek Filip

Cibula Dominik

Cvečka Erik

Horňáková Alexandra

Chocholáčková Natália

Kalková Kristýna

Kaufman Robert

Kralčák Matej

Kúdela Adam

Majdanová Michaela

Mikula Mário

Otrubčák Tomáš

Pantúček Leonard

Pavelka Pavol

Petráň Kamil

Polakovič Jakub

Spiššáková Kristína

Wágnerová Lucia

Zimanová Iveta

rozvrh