Streda 14.3.2012- Testovanie 9

11.03.2012 22:33

V stredu 14.3.2012 sa žiaci 5.C učia v 9.C triede. Učíme sa 4 hodiny a  budeme mať Daltonské vyučovanie.