Nový rok 2012.

04.01.2012 22:42

V roku 2012 prajem všetko najlepšie, žiakom veľa dobrých známok, rodičom veľa pracovných úspechov.