Dotazník

11.03.2012 22:24

Pridala som výsledky dotazníka, ktorý vyplnili žiaci na triednickej hodine.

5C.ppsx (63,9 kB)